Strategie

Strategie

Helmond Aktief maakt dit waar door:
* Deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen.
* Zo mogelijk verantwoordelijkheid te nemen in het college van burgemeester en wethouders.
* Niet méér geld uit te geven dan er binnenkomt. Met een sluitende (meer jaren) begroting.
* Op te komen voor alle Helmonders.
* Actief te zijn in buurten en bij verenigingen in de stad, waarbij impulsen gegeven worden voor een sociale samenhang door het (beter) faciliteren van buurtverenigingen.

Hiervoor maakt Helmond Aktief een aantal afspraken met de inwoners van de stad.
Wij gaan:
* Meewerken aan het scheppen van bestuurlijke duidelijkheid in de regio Zuid-Oost Brabant.
* De tweedeling tussen rijk en arm verkleinen.
* Toegang tot de zorg laagdrempelig en betaalbaar maken.
* Respect voor het Helmonds erfgoed en de Helmondse geschiedenis.
* Een actieprogramma seniorvriendelijke stad 2019 – 2022 maken.

terug  –  volgende