Een veilige stad

Een veilige stad
De veiligheid is op straat de afgelopen jaren afgenomen, het gevoel van onveiligheid is daarmee toegenomen. Steeds meer ouderen worden het slachtoffer van een misdrijf. In de dagelijkse werkelijkheid is de avondklok bittere realiteit. Men durft in het donker de deur niet meer uit.

Betere verlichting in de wijken en wandelpaden, honden uit laat stroken enz.

Alleen goed beveiligde pin automaten in Helmond

Wij zijn voor camerabewaking, waar dat  nodig is.

Wij ijveren ervoor dat jongeren die over de schreef gaan gecorrigeerd worden. Als het nodig is stelt de lokale overheid daartoe regels vast.  Hierbij geldt dat een goede samenwerking tussen ouders, lokale overheid,  Jeugdzorg en onderwijs van essentieel belang is.

Daar waar deze samenwerking faalt ligt een bodem voor criminaliteit. Een betere samenwerking van lokale overheid met  Jeugdzorg en het onderwijs leidt tot een cultuur dat jongeren en hun ouders aangesproken kunnen worden als er in een gegeven situatie iets mis dreigt te gaan. De inbedding van de jeugdzorg binnen de gemeente vraagt erom tijdig de benodigde deskundigheid in huis te halen.

Wij willen in gezinnen waar de opvoedingssituatie de ouders uit de hand glipt gezinscoaches inzetten en ouders via begeleiding meer opvoedkundige inzichten laten verwerven.

De stad dient veilig, leefbaar en schoon te zijn. Dit om verloedering tegen te gaan. Vandalisme krijgt een preventieve en curatieve aanpak.