Een stad voor wonen, werken en vrije tijd

Een stad voor wonen, werken en vrije tijd
Het gebruik van beschikbare ruimte staat onder druk. Enerzijds blijft mede onder invloed van de internationaal toonaangevende ondernemingen de behoefte aan nieuwe bedrijventerreinen en bouwgrond voor wonen bestaan, anderzijds slibt de regio dicht door het autoverkeer, waardoor de mobiliteit in het stedelijke gebied onder druk komt te staan.

Wij willen het ondernemersklimaat in de hele stad versterken.

Helmond Aktief heeft grote ambities om het centrumgebied van Helmond op de schop te nemen. Helmond krijgt een centrum waar het goed toeven is. Hiervoor is veel nodig

  • Het Obragasterrein wordt ontwikkeld tot het Havenkwartier van Helmond, waar wonen, werken en vrije tijd samenkomen. Waterpartijen en kades geven deze nieuwe wijk het aanzien van een bruisende havenstad waar ook een markt- cq. Evenementenhal op zijn plaats is.
  • Het kasteel en de kasteeltuinen krijgen weer aansluiting bij de binnenstad.
  • De mogelijkheden onderzoeken om de Traverse op maiveld niveau of in een tunnelbak te leggen. Aan de zuidkant van het centrum kunnen dan kleinschalige commerciële voorzieningen worden ontwikkeld die de stad nieuw aanzien geven. Helmond zet in op mode en design.
  • Leegstaande bedrijfspanden krijgen (tijdelijk) een andere functie
  • Coffeeshops horen niet in woonwijken thuis, maar aan de rand van een bedrijventerrein.
  • Gratis openbaar vervoer voor 65 plussers en mensen met een laag inkomen tot 120% van de bijstandsnorm

Bij het uitvoeren van de woningbouwprogramma’s wordt prioriteit gegeven aan het bouwen van grondgebonden seniorenwoningen. Bij wooncomplexen worden eetpunten, steunpunten voor ouderen en vrijetijdsaccommodaties gerealiseerd. Seniorenwoningen worden samen met starterwoningen gebouwd om de leeftijdsdiversiteit in de wijken te garanderen.

Verenigingen van eigenaren in bestaande bouw  moeten ondersteuning krijgen bij groot onderhoud en wijkvernieuwing. Collectief Particulier opdrachtgeverschap krijgt medewerking van de gemeente.