Een sportieve en vrije stad

Een sportieve en vrije stad
Helmond biedt een grote diversiteit aan culturele en sportieve voorzieningen. Zowel bezoekers als de eigen inwoners  maken gebruik van laagdrempelige voorzieningen tegen een redelijke prijs. Wij willen  ruimte scheppen voor de vrijetijdsbesteding van de ouder wordende inwoners van de stad. Sport is van belang voor het stimuleren van de integratie, gezondheid en zelfrespect.

Sportaccommodaties worden, als het aan ons ligt, ook opengesteld voor steun aan  initiatieven die gericht zijn op deelname aan sport door mensen met een beperking, jongeren, senioren en mensen met een laag inkomen. Een gratis sportpas voor gezinnen met kinderen die leven van de bijstand is zo’n initiatief. Op deze wijze kunnen de Helmonders op een plezierige en verantwoorde wijze hun vrije tijd actief vorm geven.

Wij herstellen de verstoorde balans tussen topsport en breedtesport. Breedtesport krijgt nu eens echt  steun van de gemeente zoals bijvoorbeeld BMX en Moutainbike. Verenigingen van breedtesport vervullen een rol in het versterken van partnerschap tussen overheid en bevolking. Zwemverenigingen worden ingeschakeld bij het herinvoeren van schoolzwemmen in het basisonderwijs.

Hierbij past een voetbal stadion met de mogelijkheden voor breedtesport. Bij sportvoorzieningen komen “beweegtuinen” voor ouderen.

De Culturele hoofdstad is  aan Helmond voorbij gegaan. Wij passen de ambities aan voor het culturele verzorgingsgebied van Helmond.

Wij herstellen het respect voor het culturele erfgoed een brede zin en geven culturele impulsen in buurten en wijken.