Duurzame samenleving achterlaten

Duurzame samenleving achterlaten
Duurzaamheid betekent dat we het leven in het heden zo leven, dat we de toekomst niet in gevaar brengen. Een duurzaam proces kan steeds weer opnieuw worden uitgevoerd, zonder negatieve milieueffecten of buitensporig hoge kosten.

Wij ijveren met onze partners in de stad, ervoor een leefbare stad achter te laten voor de komende generaties. Wij dienen zuinig te zijn op onze aarde.

Wij toetsen alle investeringen en activiteiten aan duurzaamheidcriteria, aan het verminderen van het gebruik van fossiele brandstoffen en pleiten voor het in gebruik nemen van slimme oplossingen. Helmond wordt schaliegas vrij. Wij bepleiten subsidie op alternatieve energiebronnen zoalsĀ zonnepanelen en windenergie.Helmond Aktief streeft ernaar om van de inspannings verplichting om het principe van (niet meer als anders) voor de stadsverwarming door de gemeente HelmondĀ  nauwlettend wordt gevolgd c.q. gegarandeerd. De leverancier zal zonodig hierop worden aangesproken.