De samenleving verandert snel

De samenleving verandert snel
De afgelopen jaren zijn getekend door een wereldwijde crisis. Een crisis die niemand onberoerd heeft gelaten. Banken zijn omgevallen. De overheidstekorten worden verhaald op de burgers. Veel mensen worden de dupe van Den Haag en Brussel. In plaats van het vertrouwen van de gepensioneerden, de werkende mensen en de ondernemers in de economie te herstellen is Nederland verworden tot een deurwaardersstaat.

Wij willen voor de komende vier jaar een sociaal contract afsluiten met de kiezers. Onze programmapunten zijn realistisch. Wij willen Helmond hervormen tot een verzorgingsstad. Wat Brainport in Zuidoost Brabant is voor de economie, zal Care City zijn voor een rechtvaardige verdeling van zorg, kennis en welzijn. Wij willen in crisistijd juist meer doen met minder.