12 – Helmond, slotakkoord.

12 – Helmond, slotakkoord.
Op lange termijn dromen we van een stad, waar verleden, heden en toekomst met elkaar verbonden zijn. Wat ambities, dromen of werkelijkheden zijn met een doorkijk naar 2030.
* Doorgaand verkeer rijdt door tunnels. De Traverse is verdwenen.
* Helmond is goed op weg om klimaatneutraal te zijn op basis van meetbare programma’s.
* Helmond is een grote gemeente met grote landschapsparken en een ongeschonden Peelregio.
* Senioren zitten niet meer achter de geraniums, maar maken zichtbaar deel uit van het dagelijks leven in de stad.
* Helmond is vrij van stankoverlast van bedrijventerreinen; het stookverbod blijft gehandhaafd.
* Helmond heeft een levendig centrum, waar jong en oud elkaar ontmoeten.
* Helmond heeft een theater voor grotere producties.

terug  –  volgende