11 – Helmond, sport en beweging.

11 – Helmond, sport en beweging.
Sport verbroedert. Sportbeoefening dient bij te dragen aan een gezonde, sportieve en sociale vorming. Het leert mensen omgaan met normen en waarden en is van groot belang voor de hele Helmondse samenleving. De komende jaren wordt veel werk gemaakt van het sportbeleid. De nadruk ligt hierbij op het ondersteunen van de amateursport. Breedtesport maakt deel uit van het verenigingsleven. De afgelopen jaren hebben veel sportverenigingen te kampen gehad met problemen. Niet alleen wat betreft de financiën en accommodatie, ook op bestuurlijk gebied en zeker ook in hun relatie met de overheid. De komende jaren is een regisserende rol voor de overheid weggelegd. Het gemeentebestuur staat op het kruispunt van sport en samenleving.
Helmond Aktief stimuleert de actieve deelname aan het sport- en verenigingsleven voor jong en oud. JIBB (Sport- en beweegactiviteiten voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen) zal als organisatie de komende jaren in stand worden gehouden en in de wijken meer projecten gaan uitvoeren (zoals beweegtuinen). De gemeente zorgt voor goede sportaccommodaties en hanteert daarbij een betaalbaar tarief. De gemeente zou ook voor minder draagkrachtigen volwassenen (bijstandsniveau, schuldsanering, minimaal inkomen etc.) een voorziening moeten leveren, die tegemoet komt in de vergoeding van een contributie van een sportvereniging. Voorkomen moet worden dat contributies zodanig hoog worden dat mensen alleen al om financiële redenen afhaken.
Topsport in Helmond is ook van maatschappelijk belang. Het zet Helmond nationaal en internationaal op de kaart. In dit kader passen ook de plannen voor de realisatie van Sportcampus De Braak én een volwaardig binnenzwembad dat vanuit een projectmatige opzet zal worden gebouwd.

terug  –  volgende