10 – Helmond, bereikbaar.

10 – Helmond, bereikbaar.
De regio is kampioen fileleed. Maar ook senioren en lichamelijk beperkten hebben problemen om zich te verplaatsen in de stad. Helmond doet een aantal suggesties voor de korte en middellange termijn om met duurzame kwaliteit bereikbaar te blijven.
* Om de doorstroming en veiligheid op de N279 tussen ’s-Hertogenbosch en Asten te verbeteren, moet de provinciale weg tussen Veghel en Asten worden gerealiseerd.
* Gratis openbaar vervoer voor 65-plussers en gratis parkeren, eventueel als proef, voor alle bezoekers aan het centrum. Dit voorkomt dat mensen er voor kiezen om aankopen te doen in omliggende plaatsen met betere parkeerfaciliteiten. Het gratis parkeren bij de Cacao fabriek alleen in de avonduren.
* Openbare ruimte moet valveilig ingericht zijn.
* Streven naar een afstand tot het openbaar vervoer van maximaal 300 meter, waar men zich ook in de stad bevindt.
* Voetgangersgebieden moeten geschikt zijn voor senioren en lichamelijk beperkten en hun rollators. Het fietsverkeer en voetgangersverkeer worden op knelpunten gescheiden.

terug  –  volgende