09 – Helmond, een leven lang leren.

09 – Helmond, een leven lang leren.
Een mens leert zijn leven lang. De overheid zorgt ervoor dat dit ook kan, de gemeente kan hierbij niet wegkijken.
Helmond Aktief wil:
* Voorschoolse opvang zodanig inrichten dat leer -en gedragsproblemen zichtbaar worden.
* Dat kinderen niet alleen leren, maar vooral ook spelen.
* Voortijdige schoolverlating voorkomen.
* Samenwerking bevorderen tussen Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO)- en bedrijfsleven (Praktijkschool en campussen).
* Studenten aan de stad binden door werk en woonruimte te bieden.
* Een centraal regiepunt voor senioren en lichamelijk beperkten die willen studeren en zich ontwikkelen.
* Een bibliotheek die een rol speelt bij de educatie van de Helmondse inwoners. Hierbij dient speciale aandacht te zijn voor digitale ondersteuning (in bibliotheek) met name voor senioren en digibeten.
– Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst! Dit betekent de nodige aandacht en inzet voor deze doelgroep. Voor onderwijs en ontspanning (speelgelegenheden), maar ook de aandacht voor de nodige jeugdzorg. De beschikbare budgetten zijn niet onuitputtend, maar mits goed ingezet, zou dit voor de jeugdaangelegenheden voldoende moeten zijn.

terug  –  volgende