08 – Helmond, de stad, de wijk en de straat.

08 – Helmond, de stad, de wijk en de straat.
 Helmond, een stad om in te wonen, een stad waarin je welkom bent om te kopen of te huren. Een stad waar een aanbod is voor alle mensen die in onze stad willen wonen.
* Het tekort aan sociale huurwoningen wordt de komende jaren ingelopen. Corporaties en gemeente stellen hiervoor een gezamenlijk plan op.
* Iedereen die zich inschrijft voor een huurwoning heeft gelijke kansen, conform het woningtoewijzing instrument Wooniezie. Er moet controle komen op “Wooniezie” door een onafhankelijke commissie.
* Seniorenhuisvesting heeft speciale aandacht. Bij woningbouwprogramma’s en in sterk vergrijsde wijken worden aanvullende voorzieningen getroffen zoals eetpunten, huiskamers en seniorenfitness.
* Huisvesting voor studenten, zowel voor lokale als regionale, dient prioriteit te krijgen. Hiervoor zouden leegstaande bedrijfs-en kantoorgebouwen kunnen worden ingezet. Aanwezigheid van studenten in de samenleving levert voordelen op voor het Midden-en Kleinbedrijf (MKB) en horeca en ook de culturele evenementen.
* Bestrijden van alle vormen van overlast wordt voortvarend aangepakt. Er komt een verordening op het stoken van hout en regels voor het gebruik van houtkachels. Houtkachels en allesbranders worden als een belangrijke bron gezien van luchtverontreiniging en (geur)hinder.
* Wijken moeten meer groen worden door extra bomen en beplanting. Die trekken vogels en vlinders aan.

terug  –  volgende