07 – Helmond, de twee snelheden.

07 – Helmond, de twee snelheden.
Gelukkig doen veel inwoners van onze stad het goed. Wonen, werken en vrije tijd bieden voldoende ontplooiingskansen. Dat is de mooie kant van de stad. De andere kant zijn de mensen die niet behendig om kunnen gaan met het digitale tijdperk, die extra zorg nodig hebben, in armoede leven en nauwelijks perspectief hebben. Deze kwetsbare mensen schrijven wij niet af. Zij horen bij ons.
* We hebben respect voor mensen die het niet zo goed voor elkaar hebben.
* Wij accepteren niet dat er kinderen in armoede opgroeien. We bieden hen kansen.
* Schuldhulpverlening biedt mensen hoop, geen vernedering.
* We bieden mensen in armoede ondersteuningsregelingen. Hier gaan we niet op beknibbelen.
* We bieden daklozen bed, bad en brood.
* Helmond is een open stad. Naast expats komen er ook asielzoekers en statushouders. Ook zij die vluchten voor oorlogsgeweld en terreur zijn welkom. We bieden hen ondersteuning om ze zo snel mogelijk in de Nederlandse samenleving opgenomen te laten worden. Inburgering is een randvoorwaarde om dat te bereiken.

terug  –  volgende