06 – Helmond, aan het werk.

06 – Helmond, aan het werk.
Werkgelegenheid en werk voor de werklozen zijn twee totaal verschillende begrippen. De brainport economie groeit. Expats (mensen die tijdelijk in Nederland werken) worden ingevlogen, maar Helmondse werklozen aan de slag krijgen wil maar moeizaam lukken, alle goede bedoelingen ten spijt. Jongeren en 50-plussers komen moeilijk aan een reguliere baan, waardoor met name jongeren geen zelfstandig bestaan op kunnen bouwen. Senioren raken hun baan kwijt, komen van de Werkeloosheidsuitkering (WW) in de bijstand en hun zorgeloze oude dag valt in duigen.
Helmond Aktief wil:
*  Een seniorenambassadeur die bij het bedrijfsleven gaat vertellen over het nut, noodzaak en het voordeel van senioren in een betaalde baan. Senioren kunnen een geweldige rol vervullen bij het inwerken van jongeren; bij training en coaching zijn oudere werknemers een waardevolle kracht.
* Dat bij het aantrekken van bedrijven de gemeente ook kijkt naar het brengen van banen voor Helmondse werkzoekenden.
* Dat Helmondse werkzoekenden op een rechtvaardige en respectvolle manier ondersteund worden bij hun re-integratie op de arbeidsmarkt.
* Een regelarme bijstand, waarin mensen zich kunnen ontplooien en dwang achterwege blijft.
* Mensen met weinig kansen op de arbeidsmarkt een kans bieden om vrijwilligerswerk te doen. Geen onnodige regelgeving voor vrijwilligers en vrijwilligerswerk. Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) ten behoeve van vrijwilligerswerk moet gratis aangevraagd kunnen worden.
* Dat alle banen die beschikbaar komen in Helmond aangemeld worden bij Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) in plaats van bij uitzendbureaus.
* Ondersteuning door de gemeente voor het Midden- en Kleinbedrijf (MKB) en Zelfstandigen zonder Personeel (ZZP). Nadrukkelijk worden lokale en regionale bedrijven uitgenodigd om offertes in te dienen voor aan te besteden projecten. Hiervoor komt een speciaal loket.
* Dat kleine ondernemers met een laag inkomen kwijtschelding krijgen van gemeentelijke belastingen.
* Dat startende kleine ondernemers de eerste drie jaar geen Onroerende Zaakbelasting (OZB) hoeven te betalen over hun bedrijfspand.

terug  –  volgende