04 – Helmond, de stad van de mensen

04 – Helmond, de stad van de mensen.
De mensen zijn de passanten in de tijd, zij brengen veranderingen aan in het beeld en de mentaliteit van de stad. Helmond kent ook zijn geschiedenis. Helaas is de aandacht voor deze geschiedenis, zelfs die van de laatste 100 jaar, niet meer levendig gehouden in de stad. De stad heeft een heel ander aanzien gekregen. Helmond Aktief pleit voor het opzetten van een “Canon van Helmond”. Een canon waarin de belangrijkste geschiedkundige onderwerpen worden opgetekend.
Helmond Aktief wil:
* Aandacht voor Oud Helmond door middel van beelden, verhalen vertellen, sociaal economische- en mentaliteitsgeschiedenis. Een “Canon van Helmond” opstellen.
* Aansluiting van het Kasteel en de kasteeltuinen bij de binnenstad. Hiervoor verdwijnt de Traverse uit het stadsbeeld en wordt het verkeer door een tunnel geleid. Fijnstof die ontstaat wordt op een milieubewuste manier afgevoerd.
* Een actief beheer van de gemeentelijke monumenten, waarbij dit door onderhoud en restauratie ook gehandhaafd wordt.
*  De Helmondse musea (Gaviolizaal met draaiorgel museum, Edah Museum, Jan Visser Museum en Het Industrieel Atrium) samenvoegen.
* Dat amateurgezelschappen, koren en muziekverenigingen voldoende podia krijgen.
* Respect voor de eigenheid, geschiedenis en traditie van de sportverenigingen. De overheid moet dienend zijn in plaats van sturend.
* Huisvesting die voor alle doelgroepen bereikbaar is.
* Eenzaamheid bestrijden, met respect voor de keuzes van de mensen. Buurtzorg en wijkverpleging zijn belangrijke pijlers in de wijk.
* Aandacht blijven houden voor Dierenwelzijn door:
– Continuering van de ondersteuning Dierenambulance / Dierenasiel Helmond e.o., zodat zij de wettelijke taak voor de gemeente kunnen blijven verzorgen.
– Dierenwelzijn meer op de politieke kalender te plaatsen.
– Een achtervang te creëren voor sociaal zwakkeren door bij te dragen in de kosten van een (dure) dierenarts en deze (deels) te vergoeden, waardoor ook automatisch het dierenwelzijn wordt verbeterd.
* De wijkverpleging staat onder druk. De middelen worden steeds beperkter. Dit gaat onder meer ten koste van een goede thuiszorg. Wij streven ernaar om bij calamiteiten een achtervang te creëren, waardoor minder draagkrachtigen niet hoeven te lijden onder deze (landelijke) bezuiniging. Ook de voorziening waar men kan aansluiten aan de Collectieve Ziektekostenverzekering dient te worden gehandhaafd.
* Wij blijven werken aan een duurzame stad, waarbij de doelstelling klimaatneutraal in 2035 gehandhaafd blijft. We ondersteunen projecten die deze ambitie moeten bewerkstelligen. Helmond Aktief wil inzetten op duurzame, schone energie. Zonnepanelen, zowel voor eigen –als huurwoning, voorzien in duurzame stroom.
* Het streven is om met name het centrum van Helmond levendig te houden. Door het organiseren van evenementen (een actief evenementen programma), wat gezamenlijk met de horeca exploitanten en de gemeente wordt opgezet, moet dit streven mogelijk worden gemaakt. Onderlinge samenwerking is hier van eminent belang.

terug  –  volgende