03 – Helmond, een sterke gemeente.

03 – Helmond, een sterke gemeente.
* Een sterke gemeente voert een goed personeelsbeleid. Een van de aandachtspunten is de uitstroom van oudere werknemers en het binnenhalen van jongeren. Het generatiepact is hierbij een goed hulpmiddel.
* De gemeente probeert werknemers voor langere tijd aan zich te binden. Het beperken van inhuur van derden is hierbij een stimulans.
* De overheid staat niet bekend als klantvriendelijk. Het vertrouwen in de politiek is laag. Miscommunicatie ontstaat vaak door taalgebruik in woord en geschrift. Leer bestuurders en ambtenaren te schrijven en te spreken in gewoon Nederlands zonder afkortingen en jargon.

terug  –  volgende