02 – Helmond, een senior vriendelijke stad.

02 – Helmond, een seniorvriendelijke stad.

De afgelopen jaren waren de senioren en lichamelijk beperkten de vergeten inwoners van de stad. Overigens zet de vergrijzing door tot 2040. Dit legt ook een claim op de gemeentelijke samenleving. Zorg en welzijn, wonen, mobiliteit en vrije tijd vragen om visie en actie om senioren en anderen te kunnen garanderen dat zij  erbij blijven horen.
Helmond Aktief wil:
Een coördinerend wethouder senior vriendelijke stad. Deze wethouder  presenteert in 2018 het actieprogramma Helmonds Seniorenbeleid 2019 – 2022. In dit actieprogramma is aandacht voor:
* Gezondheidspreventie voor senioren en lichamelijk beperkten. Onderzoeken of consultatiebureaus voor senioren en lichamelijk beperkten een aanvulling zijn op de gezondheidspreventie en leiden tot een verlaging van de druk op de eerste en tweedelijns gezondheidszorg.
* Dat iedereen die zorg nodig heeft ook zorg krijgt. Geen wachtlijsten voor Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) voorzieningen. Stop het gesol met de thuiszorg ! Stop alle bezuinigingen op de zorg voor senioren en lichamelijk beperkten. Voorlichting en hulp bij het aanvragen van zorg voor senioren en lichamelijk beperkten. Stimuleren door in wijkhuizen, verzorgingshuizen e.d. senioren hierover voorlichting te geven.
* Speerpunten zijn eenzaamheidspreventie, valpreventie, bewegen en gezonde voeding voor senioren en anderen die hierom vragen.
* Dat bij de inrichting van de openbare ruimte rekening wordt gehouden met mobiliteitswensen en veiligheidsbehoeften van senioren en ook anderen. Geld pinnen moet veilig zijn. Goede veiligheidsvoorlichting voor iedereen.
* De brainport regio is het centrum van nieuwe technologie. Slimme producten voor senioren en lichamelijk beperkten worden hier ontwikkeld en dat steunen wij graag. Het mes snijdt aan twee kanten. Er zijn veel senioren en lichamelijk beperkten die kennis willen maken met deze nieuwe producten. Dit heeft een positieve aantrekkingskracht op innovatieve bedrijven.
* Helmond Aktief wil een verbod tegen leeftijdsdiscriminatie in alle wet- en regelgeving, zowel landelijk als lokaal. Leeftijdsdiscriminatie vindt plaats in onze samenleving. Helaas is een verbod niet wettelijk geregeld en voorziet artikel 1 van de grondwet niet hierin. Er komt een gemeentelijk meldpunt voor leeftijdsdiscriminatie en een seniorenombudsman.
* Dat binnen het ambtelijk apparaat gerontologische (wetenschap van het ouder worden) kennis komt.
* Gemeentelijke coaches die senioren en anderen helpen met internet, administratie en alfabetiseringsprogramma’s.

terug  –  volgende