01 – Helmond, zuinig financieel beleid.

01 – Helmond, zuinig financieel beleid.

Belangrijk is het op orde houden van de gemeentelijke huishoudkas. Veel gemeenten hebben te kampen met (grote) financiële problemen. Daarom:
* Niet méér geld uitgeven dan er binnenkomt.
* Een strakke begrotingsdiscipline hanteren.
* Door een sterke lobby naar Den Haag. Samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) werken aan een verruiming van het gemeentelijk belastinggebied. Uiteraard gaat deze verruiming ten laste van het rijk. Geen verhoging van de gemeentelijke belastingen, zoals de Onroerendezaakbelasting (OZB).
* Een goede controle op inkoop- en offertetrajecten. Toetsing van facturen aan de contracten. Dit geldt voor alle inkopen, ook van zorgverleners.

terug  –  volgende